Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Informații generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Marksolutions SRL, cu sediul in str. Pomilor nr.15, Valea Adanca, Iasi.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.marksolutions.ro. („Site-ul”).

 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Daca sunteti vizitator al Site-ului, Marksolutions SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati în cadrul secțiunii de contact, in masura in care ne contactati astfel.

 

Scopurile si temeiurile de prelucrării

Daca sunteți client al agentiei, Marksolutions SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

-pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si Marksolutions SRL, respectiv pentru facturarea serviciilor prestate, informarea dumneavoastra asupra stadiului serviciilor, organizarea etc.

Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra si Marksolutions SRL. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastră si Marksolutions SRL.

-pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Marksolutions SRL in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.

Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesară. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Marksolutins SRL de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

-pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Marksolutions SRL, prin intermediul Site-ului.

Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, daca optiunea de creare cont este activa pe site.  Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale. In plus, puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii Informatiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

-in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte, in principal, in vederea imbunatatirii experientei oferite pe Site.

Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Marksolutions de a imbunatati permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra  in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Marksolutions SRL prelucrează datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

-pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Marksolutions SRL, prin intermediul Site-ului.

Prelucrarea datelor dumneavoastrapentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

-pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra pe Site.

Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Marksolutions SRL de a asigura funcționarea corecta a Site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 

Durata pentru care va prelucrăm datele

Ca principiu, Marksolutions SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina Marksolutions SRL (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, Marksolutions va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de Marksolutions pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

 

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Marksolutions SRL poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina Marksolutions SRL in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 

-pentru administrarea Site-ului;

-in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre Marksolutions SRL prin intermediul Site-ului;

-pentru mentinerea, personalizarea si  imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;

-pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;

-pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in condițiile si limitele prevazute de lege;

-atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

 

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre Marksolutions pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeană si numai cu acordul dvs.

 

Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

-dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Marksolutions SRL, conform celor descrise in prezentul document;

-dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Marksolutions SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

-dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre Marksolutions SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate;

-dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre următoarele motive:

*acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

*in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

*in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;

*in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

*in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

*datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitării de stergere a datelor, Marksolutions SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 

-dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :

*persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

*operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

*persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

-dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Marksolutions SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

-dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;

*in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al Marksolutions SRL sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Marksolutions poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

*in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct.

-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar intr-o masura semnificativa;

-dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: office@marksolutions.ro.